Søk om finansiering til RecyClass-sertifisering

Performance Laboratory_ 215 Norner  ©TOM RIIS_low (1)

Grønt Punkt Norge, Norner og Handelens Miljøfond inviterer norske virksomheter til å få RecyClass-sertifisering finansiert gjennom et nytt prosjekt.

Published: 24. januar 2024 14:19 - Last changed: 19. februar 2024 14:35


Publisert 24. 01.24 - sist endret 19.02.24


Norske emballasjeprodusenter og -brukere har nå en unik mulighet til å få sin emballasje sertifisert for gjenvinnbarhet, gjennom prosjektet «Accelerating the circular economy for the Norwegian packaging industry by Design for Recycling».

Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond (HMF) og skal bidra til at verdikjeden for plastemballasje setter i gang med sertifisering av gjenvinnbar emballasje. Målet er å gjøre emballasjen «gjenvinningsklar» innen 2030.

RecyClass
Emballasjen vil bli sertifisert i henhold til RecyClass, som er en harmonisert og felles europeisk sertifiseringsordning, som vil gjøre det mulig å møte de kommende EU-lovkrav og nye europeiske standarder for gjenvinnbarhet av plastemballasje. Prosjektfinansieringen vil dekke kostnader knyttet til tredjeparts sertifisering og eventuell testing for å dokumentere gjenvinnbarhet.

For å søke om deltakelse må du gjøre følgende:

  1. Gjennomføre en digital egenvurdering av emballasjen med online-verktøyet på RecyClass sine nettsider. Resultatet fra vurderingen skal inkluderes i søknaden. (Video for introduksjon finnes på Youtube)
  2. Fyll inn søknadsskjemaet

Utvelgelsesprosessen
Produktene vil bli vurdert ut ifra søknader fra det norske markedet. Utvelgelsen blir utført av Norner (prosjekteier), RecyClass og Grønt Punkt Norge iht. definerte utvelgelseskriterier, som skal sikre maksimal markedspåvirkning ved å ha variasjoner innenfor bransjer, ulike plastmaterialer og emballasjetyper. Til sammen ti produkter vil bli valgt ut i tråd med RecyClass' Design for gjenvinning retningslinjer.

Finansiering
Sertifiseringen av produktene vil bli dekket av HMF-finansiering, bortsett fra en egenfinansieringsandel som inkluderer et lite kontantbidrag, og egne timer på prosjektet. Et krav for å delta er å være villig til å være åpen om prosessen og være en del av en kommunikasjonskampanje.

Søknadsfrist er 1. mars 2024, og de utvalgte virksomheter (produkter) blir annonsert i midten av mars.

Webinar med RecyClass' selvvurderingsverktøy

Tirsdag 6. februar arrangerte vi et webinar med en introduksjon til prosjektet og demonstrasjon av det digitale selvvurderingsverktøy fra RecyClass. Norner og RecyClass sto bak presentasjonene.

Du kan se opptaket av webinaret på Youtube

Webinar RecyClass

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med prosjektleder Tanja Radusin i Norner dersom du har spørsmål til søknadsprosessen eller RecyClass-sertifiseringen. 

Epost: tanja.radusin@norner.no

Tanja_Radusin

Logoer_HMF_GPN_Norner_RC

© Copyright 2023, Norner AS. All Rights Reserved
Developed by Aplia - Powered by Wagtail - Privacy