Skade på container har forårsaket plast pellets i Oslofjorden

Samarbeidet mellom partnerne i Operation Clean Sweep har vært avgjørende for at vi raskt har klart å oppklare denne saken.

 

Den 16. mars ble det meldt om funn av plast pellets ved Hankø, og senere ved flere andre steder langs Oslofjorden. Det er svært sannsynlig at en skade på en container under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til disse funnene. På oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd har forskningsselskapet Norner analysert pelletene.

I etterkant av analyseoppdraget kartla Norner hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet og mobiliserte partnerne i det globale programmet Operation Clean Sweep, som er utviklet av industrien for å hindre utslipp av plastråstoff til natur og miljø. Et intensivt og effektivt samarbeid mellom industriaktørene har resultert i oppklaring av saken og etter all sannsynlighet kommer utslippet fra denne skadete containeren. Politiet ble orientert om hele hendelsesforløpet og involverte parter tirsdag 26. april og er i gang med å fullføre etterforskningen.

Dette underbygger at disse sannsynligvis kommer fra denne containeren. Les mer om Operation Clean Sweep i Plastforum.

- Samarbeidet mellom partnerne i Operation Clean Sweep har vært avgjørende for at vi raskt har klart å oppklare denne saken. Vi er glade for engasjementet industrien har vist for å få løst denne saken, sier Thor Kamfjord, Direktør for bærekraftig utvikling hos Norner.

  

 

 

Thor Kamfjord, Direktør for bærekraftig utvikling / Foto:Tom Riis

 

For spørsmål eller kommentarer kontakt: 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>