Hallingtreff

13-15 June, Ål/Geilo, Norway

Hallingtreff er et tradisjonsrikt fagtreff for norsk og nordisk vannbransje, hvor hele verdikjeden samles for å dele erfaringer, idéer og diskutere problemløsninger.   

I år er det er det deltakerrekord råd når konferansen feirer sitt 25 års jubileum i Ål og på Geilo. Årets hovedtema er «Verdien av samhandling», der over 300 deltakere møtes til faglige diskusjoner, kompetanseutvikling og samarbeid for å løse fremtidens utfordringer.   

Thor Kamfjord skal holde innlegg under hovedtema «Klima og bærekraft» og diskuterer det grønne skiftet i plastbransjen. Et av hans hovedbudskap er «Bærekraft har en pris det er verdt å betale». 

Vi ser frem til å møtes! 

https://www.hallingtreff.no/nyheter/samspill-klima-og-jubileum-paa-hallingtreff/

     Thor Kamfjord, Director Sustainable Development

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>