Dr. Siw Bodil Fredriksen inn i Oslofjordfondet

Dr. Siw Bodil Fredriksen fra Norner AS er valgt inn i Fondsstyret i Oslofjordfondet.

Oslofjordfondet bidrar med støtte i forskningsprosjekter som omhandler fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Målet er å skape vekst og muligheter i regionen gjennom forskning og utvikling. Fondets’ hovedfokusområder er innen kunnskapsutvikling, verdiskapning og muligheter innen bærekraftig utvikling i regionen. 

Oslofjordfondet planlegger utlysning av midler til store forskningsprosjekter i 2016 med søknadsfrist 12. oktober.

Fondet utlyser kvalifiseringsstøtte til bedrifter og offentlig sektor i 2016: 17. februar, 20. april, 21. september og 1. november.

Norner er stolt av utnevnelsen som viser at våre forskere har høy annerkjennelse og at Norner er en betydningsfull aktør innen teknologisk F&U i regionen.

For mer informasjon kontakt:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>