Norner hjelper SME'er til å løse egne utfordringer

Kompetansemeglerne Morten Lundquist og Jørgen Nyhus bidrar til at ny kunnskap utvikles i innovasjons-prosjekter som nyttiggjøres i bedriften og fører til verdiskapning.

Satsningen finansieres av Telemark fylkeskommune og Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom flere aktører i Telemark i tillegg til Norner.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Morten Lundquist eller Jørgen Nyhus.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>