Skip to main content

2009-10-20 Open Day - møteplass for innovasjon og klyngesamarbeid

Norner har deltatt på seminar og workshop med europeiske og nasjonale perspektiver om innovasjon- og klyngesamarbeid på Klosterøya i Skien, 20. oktober.

Velkommen til årets seminar og workshops med europeiske og nasjonale perspektiver om innovasjon- og klyngesamarbeid. Dette skjer på Klosterøya i Skien, 20. oktober. Møt profesjonelle foredragsholdere og 100 andre som er opptatt av næringsutvikling og regionsbygging.

Viktig møteplass for bedrifter, offentlig, utdanning og forskning.

Mer informasjon på www.madeingrenland.no

Fra Brussel kommer Helene Tofte, daglig leder i Brusselkontoret, profesjonelle rådgivere som hjelper bedrifter og organisasjoner til å involvere seg aktivt i beslutningsprosesser i EU. Hun tar gjerne en prat med dere. Kontaktinfo: Helene Tofte, tel 00 32 497 40 7583, helene@brusselkontoret.eu.

Fra Stathelle kommer Lars H. Evensen, Business Development Manager, NORNER Innovation AS. De jobber med å profesjonalisere kunnskapen innenfor feltet søknadsskriving for deltagelse i EU Prosjekter. Dette er et område som det trengs mer kunnskap om til beste for bedrifter og organisasjoner i regionen. lars.evensen@norner.no.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>