Norner sertifisering

Norner sertifiserings prosedyre er som følger:

  • Typetesting for produkter og inspeksjon av produksjon utført iht relevant SBC av et uavhengig institutt
  • Søknad for produktsertifisering. Søknadsskjemaet skal brukes for søknad om lisens, utvidelse av eksisterende lisens eller endringer i eksisterende lisens
  • Produksjonskontroll i fabrikk som beskrevet i SBC, utført av produsent
  • Kontinuerlig kontroll iht SBC inkludert testing og inspeksjon fra et godkjent institutt
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>