Skip to main content

2019-02-05-06 Hold Norge Rent-konferansen - Møt Norner

Hold Norge Rent-konferansen er Norges viktigste møteplass om marin forsøpling.

Dato: 5.-6. Februar, 2019

Sted: Bergen

Link til konferansen

Hovedtema for konferansen er landbasert forsøpling som kilde til marin forsøpling.

  • En av kildene til plastforurensning er fra aktiviteter innen plastbransjen selv. De fleste plastprodukter har blitt produsert ved nedsmelting og forming av plastråstoff som kommer i form av pellets, ofte omtalt som plastkuler, nurdles, jomfrupærler, havfruetårer o.l. som har en typisk diameter på 2-5mm.
  • Det er i dag kjent at tap av slikt råstoff via utilsiktede lekkasjer og utslipp kan forekomme i alle ledd i verdikjeden, fra produksjon, til transport og bearbeiding.

Noen av problemstillingene som blir reist er:

Hvor stort er omfanget av denne type marin forsøpling?

Hva gjøres i dag for å hindre slike utslipp?

Hvordan kan vi hindre at denne type utslipp skjer i fremtiden?

Vel møtt!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>