Skip to main content

2018-08-13.8-17.8.Møt Norner i Arendalsuka

"Kan vi leve uten plast"?

Thor Kamfjord skal delta på Paneldebatt i regi av Grønt Punkt Norge

Dato: 15.august

Tittel: «Kan vi leve uten plast?»

https://arendalsuka.no/event/user-view/7650

Norner har spiss-kompetanse innen plast og polymere og engasjerer seg sterkt i problemstillingene rundt anvendelse av plast, marin forsøpling og bevistgjøring av forbrukeradferd. 

Arctic Expedition er et av våre tiltak for å øke innsatsen for å bidra til å løse de utfordringene verden møter pga. at plastmaterialer er på avveie. Les mer om ekspedisjonen her: https://L2W.no/9c2j

 

Thor Kamfjord, Business Development Director

Contact us
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>