Skip to main content

Lisenser

Produkter som er blitt sertifisert iht en av SBC`ene finnes i vedlagte meny. Ved å velge produktgruppe en er interessert i, kan en finne produkter som er sertifisert, samt hvem som innehar lisensen.

NS 2962 – Plastrør – Rør og rørdeler med konstruert rørvegg av polypropylen (PP) for trykkløse overvannsledninger i grunnen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>