Skip to main content

Lekkasje av plastpellets – Svært sannsynlig å finne kilden

2. april leverte Oslofjordens Friluftsråd prøver fra tre ulike funnsteder til Norner. Fra venstre Ingeborg Wik, Thor Kamfjord (Norner) Dag-Roal Wisløff (Oslofjordens Friluftsråd).

I løpet av de siste ukene har store mengder plastpellets blitt spredt i Oslofjorden.  Første funn ble gjort innenfor Hankø mandag 16. mars.

Utslippet har vist seg å være svært omfattende og tilsvarende pellets har blitt funnet på begge sider av fjorden. Skjærgårdstjenesten, berørte kommuner, Oslofjordens Friluftsråd, Marin omsorg, Fjorden Ren og mange frivillige er nå i gang med oppryddingsarbeidet.

Det tidkrevende oppryddingsarbeidet fortsetter gjennom påsken. Øst politidistrikt etterforsker saken, og det har de siste ukene vært arbeidet for å finne kilden til utslippet av pellets.  

Norner ble kjent med utslippet gjennom media den 27nde mars og tok umiddelbart kontakt med Naturvernforbundet, Oslofjordens Friluftsråd og Fylkesmannen i Vestfold Telemark for å bistå i arbeidet.  

Norner kan i dag bekrefte følgende:

  • Plastpelletsene som er funnet ved Hankø, Brunlanes og Tofte er fra samme materiale.
  • Pelletsene er laget av plastmaterialet polypropen, og er en såkalt såkalt kopolymer med høy molekylvekt og høy slagfasthet ved lave temperaturer. 
  • Pelletsene som er funnet er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser for dette spesifikke materialet er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

Det er svært få norske bedrifter som benytter denne type polypropen og det er også et fåtall råstoff-produsenter av denne type plast. Dette er derfor en positiv melding til alle bedriftene som ikke benytter denne type polypropen, og som dermed ikke er ansvarlig for utslippet.

 

Kjetil Larsen (Adm.dir) og Ingeborg Wik hos Norner diskuterer analyse av plastpellets

  

- Det er svært beklagelig at slike utslipp og uhell skjer, men vi er glade for å kunne bidra til å spore kilden til utslippet slik at dette kan forhindres i fremtiden, sier Kjetil Larsen, Adm.dir i Norner.  

- Vi vil også gi honnør til alle organisasjonene og frivillige som nå bidrar til både opprydding og kartlegging av utslippet ved å registrere funn på Oslofjordens Friluftsråd kartløsning.   

Slike pellets er svært små og i ett kilo med slikt plastråstoff er det over 47.000 pellets. Å fjerne dette fra naturen er en omfattende og krevende oppgave. Det er derfor utrolig bra at Handelens Miljøfond reagerte raskt og gjorde teknisk opprydningsutstyr tilgjengelig på kort varsel. 

 - Gjennom ytterligere analyser hos Norner og dialog mellom Fylkesmannen og politiet med aktuelle bedrifter som benytter denne plasttypen, vil det være mulig å finne årsaken til dette utslippet og implementere tiltak som hindrer at dette skjer på nytt. Vi forsetter derfor vår oppfordring til hele verdikjeden som håndterer plastråstoff å bli med i det globale programmet «Operation Clean Sweep» som er utviklet for å hindre at slike pellets kommer på avveie, avslutter han.

 

1 kg plastråstoff er over 47.000 pellets

Ingeborg Wik og Liv Thobru hos Norner analyserer plastråstoff

   
Contact us
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.

<<
Hide >>